Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων είναι μια διαδικασία που εμπλέκει τους γονείς προσκαλώντας τους να συνεργαστούν με το θεραπευτή, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι δυναμικές των σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. Στόχος της συμβουλευτικής γονέων είναι να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια για βελτίωση των σχέσεων γονέων-παιδιών, με την κατάλληλη καθοδήγηση και παρέμβαση από το θεραπευτή.

Είναι γεγονός ότι οι γονεϊκές δεξιότητες αναπτύσσονται με το χρόνο. Οι γονείς δεν «γεννιούνται» έχοντας έτοιμη τη γνώση και την εμπειρία της γονεϊκής φροντίδας τη στιγμή της γέννησης του παιδιού τους, αλλά γίνονται γονείς μέσα από μια συνεχή διαδικασία μάθησης και παρατήρησης.

Καθώς το παιδί αναπτύσσεται, αλλάζουν ακολούθως και οι ανάγκες του. Αρχίζουν να δημιουργούνται διαφορετικοί τρόποι αλληλεπίδρασης με τους γονείς. Αυτό με τη σειρά του ασκεί πίεση στους γονείς να τροποποιήσουν τις τεχνικές του γονεϊκού τους ρόλου, ώστε να ταιριάζουν με το αναπτυξιακό στάδιο και τις σχετικές απαιτήσεις του παιδιού τους. Αυτό από μόνο του μπορεί να προκαλέσει σύγχυση τόσο στο γονέα, όσο και στο παιδί ή τον έφηβο.

Οι γονείς αρκετά συχνά επηρεάζονται από τις αναμνήσεις των δικών τους εμπειριών παιδικής ηλικίας ή εφηβικής. Αυτές οι μνήμες μπορεί να χρησιμεύσουν για να υποστηρίξουν ή να εμποδίσουν την ανάπτυξη μιας σωστής και ολοκληρωμένης γονεϊκής φροντίδας.

Η διαδικασία της εκμάθησης του να είναι κάποιος γονέας και μάλιστα καλός, απαιτεί χρόνο και υποστήριξη τόσο για τον γονέα όσο και για το παιδί. Ένας γονέας που αισθάνεται ότι υποστηρίζεται τόσο εξωτερικά (μέσω οικογένειας, φίλων, κοινότητας και ειδικών) όσο και εσωτερικά (έχοντας μια καλή ψυχική διάθεση) θα είναι σε καλύτερη θέση να παρέχει στήριξη στο παιδί του, τόσο σε φυσικό, όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Όταν οι γονείς αισθάνονται μόνοι τους και δεν υποστηρίζονται κατάλληλα, μπορεί να δυσκολεύονται με τη σειρά τους να στηρίξουν τα παιδιά τους και στα δύο αυτά επίπεδα.

Η γονεϊκή φροντίδα μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητική, αλλά και ελλιπής υπό συνθήκες. Είναι ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος ρόλος σε σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού ή του εφήβου. Συνεπώς, η συμβουλευτική γονέων μπορεί να παρέχει έναν «χώρο» για έναν γόνιμο διάλογο και συνεργασία μεταξύ γονέα και θεραπευτή. Μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας, οι γονείς και ο θεραπευτής σκέφτονται από κοινού και συνδιαμορφώνουν τις νέες συνθήκες και τις αλλαγές που χρειάζεται να συμβούν, προκειμένου να προαχθεί η σχέση μεταξύ παιδιού ή εφήβου και γονέα.