1. Αλλαγή χρωμάτων

2. Για αύξηση/μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

3. Υπεραπλουστευμένη πρόσβαση

(hotkeys) για περιήγηση με τη χρήση πληκτρολογίου (*Προσοχή: η γλώσσα του πληκτρολογίου να είναι τα Αγγλικά.)

 • Αρχική ["h"]
 • Βιογραφικό ["v"]
 • Χώρος ["i"]
 • Προσέγγιση ["p"]
 • Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία ενηλίκων ["s"]
 • Συμβουλευτική παιδιών ["y"]
 • Συμβουλευτική εφήβων ["e"]
 • Συμβουλευτική γονέων ["g"]
 • Θεραπευτικό παιχνίδι ["p"]
 • Ειδική διαπαιδαγώγιση ["d"]
 • Επικοινωνία ["c"]