Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Η συμβουλευτική διαδικασία στους ενήλικες λειτουργεί διαφορετικά απ’ ότι στα παιδιά. Στους ενήλικες η διαδικασία αυτή είναι συνειδητή και απαιτεί τη δική τους ενεργή εμπλοκή για ενδοσκόπηση και για διερεύνηση των συναισθημάτων τους.

Η προσωποκεντρική συμβουλευτική σε βραχύχρονο πλάνο και η ψυχοθεραπεία σε ένα πιο μακρόχρονο πλάνο θεραπείας βοηθά το άτομο να συνειδητοποιήσει ορισμένα στοιχεία στη ζωή του ή στην προσωπικότητά του, τα οποία το δυσκολεύουν και πολλές φορές του προκαλούν εσωτερική ασυμφωνία. Αυτή η ασυμφωνία είναι αποτέλεσμα ενός βιωμένου αισθήματος αποτυχίας του ατόμου να συγκεράσει και να συμβιβάσει τις προσωπικές του αξίες με σημαντικές επιβεβλημένες κοινωνικές επιταγές. Όταν το άτομο δεν καταφέρνει να έχει μια εικόνα αρεστή στους άλλους και μάλιστα στα σημαντικά πρόσωπα του κοινωνικού του περιβάλλοντος, τότε τα κοινωνικά πρέπει αποτελούν πηγή πιέσεων και συνεπώς δυσαρέσκειας, γι’ αυτό συχνά το άτομο νιώθει δυστυχισμένο. Ο προσωποκεντρικός θεραπευτής διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική διαδικασία. Έχει έναν ρόλο συνοδοιπόρου δίπλα στον θεραπευόμενο, συνοδεύοντάς τον και διευκολύνοντας τον στη διαδικασία της θεραπείας, η οποία αποτελεί ένα ταξίδι εξερεύνησης του εαυτού πολύ ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα και πολύ επίπονο και δύσκολο κάποιες φορές. Ο θεραπευτής είναι ένας ενεργητικός ακροατής, που αφουγκράζεται, αποδέχεται και ενσυναισθάνεται τον θεραπευόμενο και τις ανάγκες του για να είναι σε θέση να προχωρήσει στη θεραπεία και να αναπτυχθεί προσωπικά. Στόχος της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η συναισθηματική ολοκλήρωση και η προσωπική εξέλιξη του θεραπευόμενου. Ο θεραπευτής δεν έχει προσωπικές προσδοκίες από το θεραπευόμενο, αλλά αντιθέτως μέσα από τον συντονισμό μαζί του προσπαθεί να αντιληφθεί και να νιώσει αυτό που είναι σημαντικό κάθε φορά για τον θεραπευόμενο και να τον διευκολύνει να το πραγματοποιήσει με τον δικό του τρόπο, ώστε να καταφέρει, ολοκληρώνοντας τη θεραπεία του, να αυτοπραγματωθεί (δηλαδή να βιώσει ένα αίσθημα πληρότητας και εσωτερικής γαλήνης).