Θεραπευτικό παιχνίδι

Το παιχνίδι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των παιδιών, το οποίο πέρα από τη διασκέδαση που προσφέρει στα παιδιά, βοηθά ταυτόχρονα και στην ομαλή πνευματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Το παιχνίδι πολλές φορές χρησιμοποιείται στη συμβουλευτική παιδιών μη κατευθυντικά, εκ μέρους του θεραπευτή, προκειμένου το παιδί να μπορέσει να φανερώσει με φυσικό και πηγαίο τρόπο όλο του το δυναμικό και να έρθει σε επαφή με πτυχές του εαυτού του που δεν είχε ανακαλύψει ότι υπάρχουν.

Ο θεραπευτής αλληλεπιδρά με το παιδί, δίνοντάς του ορισμένες ιδέες για το πώς ή τι μπορούν να παίξουν, χωρίς όμως να αναστέλλει την τάση και την πραγματική διάθεση του παιδιού. Μέσα από αυτή την πολύ δημιουργική διαδικασία, λοιπόν, αναδύονται και πολύ ενδιαφέρουσες δεξιότητες, που κάθε παιδί κρύβει μέσα του.

Η διαδικασία του δημιουργικού και συνάμα θεραπευτικού παιχνιδιού περιλαμβάνει: ζωγραφική, χειροτεχνίες, επιτραπέζια παιχνίδια, κουκλοθέατρο, παιχνίδια ρόλων (role-playing), μουσικοθεραπευτικές ασκήσεις και ανάγνωση θεραπευτικών παραμυθιών. Το Πρόγραμμα αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε ομαδικό.