Συμβουλευτική παιδιών

Η Συμβουλευτική είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας που ασχολείται με την δημιουργία διαπροσωπικής επαφής και εν δυνάμει θεραπευτικής σχέσης με άτομα που αντιμετωπίζουν μια οποιουδήποτε τύπου δυσκολία, η οποία φαίνεται να επηρεάζει την λειτουργικότητά τους

Έτσι, λοιπόν, στην περίπτωση των παιδιών που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές ή άλλες δυσκολίες, προτείνεται η Συμβουλευτική, ως μια “οδός” για βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων με τα οποία αναμετρώνται καθημερινά αυτά τα παιδιά. Η ανάπτυξη μιας θεραπευτικής σχέσης, μέσα σε ένα κλίμα όπου κυριαρχεί η αποδοχή, η ενσυναίσθηση και η εμπιστοσύνη, βοηθά το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια και ψυχική ηρεμία. Η διαδικασία της Συμβουλευτικής ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση του παιδιού, καθώς το βοηθά να διαχειρίζεται το άγχος και τους φόβους που βιώνει μέσα στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Έχει φανεί ότι η Συμβουλευτική παιδιών είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, ειδικά όταν υπάρχει καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς. Είναι πραγματικά πολύ ουσιαστικό το να αποφασίζουν έγκαιρα οι γονείς για μια πρώτη ψυχολογική εκτίμηση και στη συνέχεια για μια τακτική ψυχολογική παρακολούθηση του παιδιού τους, αν και εφόσον έχουν παρατηρήσει κάποιες δυσκολίες συναισθηματικού ή άλλου περιεχομένου. Παράλληλα, αρκετές φορές είναι χρήσιμο και οι ίδιοι οι γονείς των παιδιών να λαμβάνουν υποστήριξη στα πλαίσια της Συμβουλευτικής, προκειμένου να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, διάθεση και υπομονή την ανατροφή των παιδιών τους.