Συμβουλευτική εφήβων

Η εφηβεία αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της ζωής του ατόμου που προφέρει μια σειρά νέων προκλήσεων. Καθώς οι έφηβοι εισέρχονται στο μεταβατικό αυτό στάδιο προς την ενηλικίωση, αρχίζουν να αναπτύσσουν την φυσική και συναισθηματική τους ωριμότητα εξερευνώντας την αίσθηση του εαυτού τους μέσα στον κόσμο. Ο έφηβος παρουσιάζει σταδιακά μια τάση απομάκρυνσης από την οικογενειακή ομάδα προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Αυτή η διαδικασία εξατομίκευσης είναι μια σημαντική και αναγκαία μετάβαση τόσο για τον έφηβο όσο και για την οικογένειά του και θεωρείται μια φυσική και υγιής εξέλιξη για τη συναισθηματική ολοκλήρωση και τη δόμηση ταυτότητας του εφήβου.

Αυτό το κρίσιμο στάδιο εξατομίκευσης συνδέεται άρρηκτα με μια περίοδο πειραματισμών για τους εφήβους, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με νέους κοινωνικούς ρόλους, συμπεριφορές και καταστάσεις. Η εξερεύνηση του εαυτού και του κόσμου στους εφήβους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας για την εδραίωση της ενήλικης ταυτότητάς τους. Δεκαετίες έρευνας υποδηλώνουν ότι οι δραματικές ορμονικές αλλαγές και η ταχεία ανάπτυξη του εγκεφάλου που συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της εφηβείας συνήθως οδηγούν σε μειωμένο έλεγχο της παρορμητικότητας, σε συνδυασμό με αυξημένες συμπεριφορές ανάληψης κινδύνων. Η προβληματική συμπεριφορά μπορεί να εκδηλωθεί εξωτερικά (θυμός, επιθετικότητα και οικογενειακή διένεξη) ή ο έφηβος μπορεί να εσωτερικεύσει τα συναισθήματά του αναφορικά με τη μετάβασή του στην ενήλικη ζωή (άγχος, κατάθλιψη και απόσυρση από την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο).

Όλοι οι παραπάνω λόγοι καθιστούν την παροχή συμβουλευτικής στους εφήβους ένα ανεκτίμητο θεραπευτικό εργαλείο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να τους βοηθά να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, τις συμπεριφορές τους και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους άλλους κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου ανάπτυξης.