Εφαρμογές Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΕQ) στη σχολική τάξη

Την Κυριακή 3/12/17 πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο "Εφαρμογές συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ) στη σχολική τάξη "με αθρόα προσέλευση και εισηγητές το Δημήτρη Θεοδοσάκη και τη Μαρία Μεράντζα.

Ήταν ένα σεμινάριο βιωματικού χαρακτήρα που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων και σε ειδικούς ψυχικής υγείας, με στόχο να ανακαλύψουν την αξία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική πράξη. Μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας δόθηκε η ευκαιρία να ανακαλύψουν οι συμμετέχοντες τρόπους για την ενίσχυση των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων, επιλέγοντας εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας. Με χρήσιμους, πρακτικούς και διαδραστικούς τρόπους οι συμμετέχοντες είδαν το πώς το παιχνίδι και η μουσική μπαίνουν στην υπηρεσία του συναισθήματος. Επιπλέον, μπόρεσαν να αντιληφθούν πιθανούς τρόπους αξιοποίησης αντίστοιχων εργασιών που υπάρχουν μέσα στα σχολικά βιβλία καθώς και τη σημασία της συνεργασίας με τους γονείς, κάτι το οποίο επηρεάζει και την ίδια την εξέλιξη των παιδιών με τον πλέον θετικό τρόπο.

Βιογραφικό εισηγητή

Ο Δημήτρης Θεοδοσάκης είναι διδάκτωρ Ψυχολογίας, έχει πτυχίο στις Κοινωνικές Επιστήμες με ειδίκευση στην Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Σπουδές. Ο Μεταπτυχιακός τίτλος του συνδέεται με σπουδές φύλου (gender studies). Διδάσκει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιμορφωτής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και είναι στέλεχος εκπαίδευσης. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όσο και σε τόμους επίσημων φορέων.